NETKONTO s.r.o.   
Mzdy a personalistika
Spracovanie miezd nie je iba samotný výpočet mzdy a vyplatenie mzdy zamestnancovi. So spracovaním miezd sú spojené aj mnohé ďalšie povinnosti, ktoré je potrebné správne a včas zabezpečiť.

© 2013-2014 NETKONTO s.r.o.